Dagbesteding en onderwijs

Jongeren vanaf tien jaar die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn op school, zijn bij ons welkom voor een maatwerktraject. Als een jongere bij ons een traject ingaat, werken we achtereenvolgens aan de volgende doelen: stabilisatie, herstel en opnieuw oppakken van het onderwijs en tot slot re-integratie op (een andere) school. In dit traject werken we nauw samen met het netwerk van de jongere, andere hulpverlening en de school. Ons doel is om jongeren te helpen om hun schoolleven weer zoveel mogelijk op te pakken en/of te continueren. We werken hieraan door middel van individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding. 

Op onze boerderij is het hele jaar door veel te doen. Zo is er een flinke moestuin, een boomgaard met hard- en zachtfruit en wat kleinvee. Ieder seizoen brengt zijn eigen mooie dingen en werkzaamheden met zich mee.  Dit zorgt voor veel mogelijkheden om voor iedere jongere een gevarieerd dagprogramma samen te stellen. 

Financiering van onze zorg is mogelijk via het zorgbudget van school, via het persoonsgebonden budget van een jongere of via zorg in natura. Vaak wordt gekozen voor een co-financiering tussen onderwijs en zorg.

Meer informatie over het onderwijszorgarrangement kunt u vinden in de beschrijving in onderstaand document.

2024 Informatieblad Onderwijszorgarrangement De Woerd Pdf
PDF – 107,9 KB 70 downloads