Kwaliteit

Onze werknemers zijn gedegen opgeleid op het gebied van onderwijs en/of zorg. Op de groep is altijd iemand aanwezig die HBO-geschoold is en/of een SKJ registratie heeft.  

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laten we aan jongeren, ouders en opdrachtgevers zien dat we ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te kunnen bieden in complexe situaties. Ook laten we hiermee zien dat we continu werken aan vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van ons vak. 

 

We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze zorg hoog is. Om ervoor te zorgen dat we aan alle wettelijke eisen voldoen en om onze zorgverlening goed vorm te geven, zijn we aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg. Via deze coöperatie hebben we het  kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien van de Federatie Landbouw en Zorg behaald. 

Dit keurmerk borgt dat we voldoen aan:

  • Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • ARBO wet
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Daarbij is direct ook het volgende geregeld:

  • Aansluiting bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboerderijen
  • Onderschrijving van het kwaliteitsborgingssysteem door de Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit, het ministerie van VWS, cliëntenorganisatie Per Saldo, zorginstellingen die met boeren samenwerken en Zorgverzekeraars Nederland
  • Acceptatie door Zorgverzekeraars Nederland van het keurmerk bij de erkenning als zorginstelling

Het keurmerk is drie jaar geldig, waarna een nieuwe audit plaatsvindt.

Daarnaast werken we met werknemers en vrijwilligers continu aan kwaliteit door het volgen van na- of bijscholing.